Schatkamer vol oude dossiers

Bent u oud-cliënt van Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp of zoekt u informatie
over een naast familielid? Zandbergen heeft een schat aan oude dossiers van vroegere voogdijkinderen.

Dossiers van voogdijkinderen uit de jaren 1875 – 1985 zijn bewaard gebleven en staan opgeslagen in een speciaal depot.

 

Wilt u een oud dossier opvragen?

Stuur dan een mail naar Erik Klaassen, hoofd Kwaliteit, e.klaassen@zandbergenjeugd.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de naam van de oud-cliënt, geboortedatum oud-cliënt, de afdeling waar de hulp geboden werd, huidige adres en periode dat u of uw familielid onder de hoede van Zandbergen viel.


Wij zoeken het dossier op en nodigen u uit om het dossier in te zien. We vragen bij het bezoek om uw legitimatiebewijs.

 

In de periode 1985 – 2003 werden dossiers drie jaar bewaard. Deze dossiers zijn daardoor vernietigd.