default

Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp gelooft in de eigen mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders. We zien altijd kansen en oplossingen. Onze vraaggerichte, gespecialiseerde hulp sluit daar op aan.
Zandbergen biedt jeugd- en opvoedhulp aan in de provincies Utrecht en Noord-Holland (regio Gooi en Vechtstreek).

Het gezin betrekken we intensief bij onze aanpak van de hulpvraag. Daarbij werken we zo veel mogelijk in de thuissituatie.